Μέσα από σχετικό ΦΕΚ που δημοσιοποιήθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ν.Αιγαίου κ. Χατζημάρκος , με  απόφαση ΤΟΥ παύει από τα καθήκοντά της της Έπαρχο Θήρας κ. Λειβαδάρου.
Τις αρμοδιότητες της κ. Λειβαδάρου θα ασκεί στο μέλλον ο Αντιπερειφερειάρχης κ. Λεονταρίτης.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ