Ξεκινάει η πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου της κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης του δρόμου προς το Αμμούδι.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας υλοποιείται με απόφαση και με κάλυψη της δαπάνης, αρχικά από το δήμο, κατόπιν συνεννοήσεως με όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο στο Αμμούδι.
Η παρέμβαση θεωρείται απολύτως επιβεβλημένη προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση προς το Αμμούδι, να εξυπηρετηθούν όλες οι δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται στον Όρμο του Αμμουδίου, να εξαλειφθεί η ταλαιπωρία των επισκεπτών και να αποτραπεί η πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος.
Την εφαρμογή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων διευκολύνει πλέον η διαμόρφωση και λειτουργία του Δημοτικού Parking, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην αφετηρία του δρόμου της καθόδου προς τον Ορμο του Αμμουδίου.
Το σχέδιο κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης, στην αρχική δοκιμαστική του λειτουργία, θα επιτρέπει την προγραμματισμένη κάθοδο των οχημάτων προς τον Ορμο του Αμμουδίου με σκοπό την αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών ,αποκλειομένης της στάθμευσης ή της μακράς αναμονής .
Ο συντονισμός για τη μετακίνηση των οχημάτων προς και από το Αμμούδι θα γίνεται από εντεταλμένα για το σκοπό αυτό άτομα, τα οποία θα ενημερώνουν για τις ρυθμίσεις και θα διευκολύνουν την εφαρμογή του σχεδίου. Ενημερωτικά αναφέρεται ότι με την δρομολόγηση ,το προσεχές διάστημα, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων στη γραμμή Οίας – Αμμουδίου (είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της προκήρυξης για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων) θα αντιμετωπιστεί η άνετη μεταφορά επισκεπτών από το Parking προς τον Ορμο του Αμμουδίου και αντίστροφα.
Ο δήμος ζήτα την κατανόηση και τη συνεργασία όλων, προκειμένου να εξαλειφθεί το απαράδεκτο και ζημιογόνο για την εικόνα της Σαντορίνης φαινόμενο του συνωστισμού και της πλήρους αταξίας που παρατηρείται σήμερα στο Αμμούδι.
Εχουμε χρέος να προστατεύσουμε το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος της περιοχής , να βελτιώσουμε την πρόσβαση στο Αμμούδι, να διευκολύνουμε λειτουργία των επιχειρήσεων και τις συνθήκες μετακίνησης των επισκεπτών.
Και αυτό κάνουμε!
Μπορεί να είναι εικόνα λεμβοδρομία, πλεούμενο, ιστίο και Camogli