Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023, το Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Θήρας, σε συνεργασία με την Aegean Rebreath και ομάδα 30 περίπου
εθελοντών, θα βρίσκονται στο αλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας για τις ετήσιες,
διευρυμένες περιβαλλοντικές δράσεις προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, το Σάββατο 3 Ιουνίου από τις 10:00 έως τις 18:00 και την Κυριακή
4 Ιουνίου από τις 10: 00 έως τη 13:00, θα πραγματοποιηθούν υποβρύχιοι
εθελοντικοί καθαρισμοί στο αλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας και εκτενής
χαρτογράφηση και εντοπισμός επιβαρυμένων ζωνών της περιοχής.
Παράλληλα, το Σάββατο 3 Ιουνίου από τις 12:00 έως τις 19:00 θα υλοποιηθεί
αποστολή ανέλκυσης εγκαταλελειμμένων διχτυών στα ανοιχτά της Θηρασιάς,
εκτενής χαρτογράφηση και εντοπισμός επιβαρυμένων ζωνών της περιοχής
κατάδυσης και απελευθέρωση ειδικά σχεδιασμένων οργάνων, στη μορφή
σημαδούρας, τα οποία ταξιδεύουν με τα θαλάσσια ρεύματα και συλλέγοuυν δεδομένα
θερμοκρασίας και βαρομετρικής πίεσης. Η μελέτη, η λειτουργία και η συλλογή
δεδομένων γίνεται με τη συνεργασία και την καθοδήγηση του πανεπιστημίου Old
Dominion University.
Επιπρόσθετα, την Κυριακή 4 Ιουνίου από τις 11:00 έως τη 13:00 θα πραγματοποιεί
δράση εκπαίδευσης για τους μαθητές, με θέμα «Ανάσα Βυθού!»