Η Ένωση Πολυτέκνων Σαντορίνης σας ανακοινώνει ότι την Τρίτη και την Τετάρτη   27 και 28  Νοεμβρίου  2018 θα γίνουν οι ανανεώσεις των καρτών στην κοινότητα του  Εμπορείου  από της 09:30 έως της 12:00 μ.μ.

Στο γραφείο της Ένωσης Πολυτέκνων οι ανανεώσεις ξεκίνησαν και  θα γίνονται  κάθε Δευτέρα  09:00-12:00 έως τέλους του χρόνου . Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε μαζί σας τις πολυτεκνικές  σας κάρτες .

Για την Ένωση Πολυτέκνων  Σαντορίνης

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Δαρζέντας