Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας γνωστοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Ευθεία Φηρών
Πύργου, από το εστιατόριο Μεξικάνικο προς το Santo Wines λόγω απαραίτητων εργασιών
νέας σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Δεν θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας, οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί τηρώντας
την προειδοποιητική σήμανση.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 19 Οκτωβρίου από τις
08:00 π.μ. έως την 14:00 μ.μ.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση για την προσωρινή ενόχληση.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ