Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας γνωστοποιεί την διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Περιβόλου
και συγκεκριμένα στη διασταύρωση, από το Café L’Unico έως το Euromarket λόγω
απαραίτητων εργασιών επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 7:00 π.μ έως το
Σάββατο 23 Οκτωβρίου 15:00 μ.μ.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση για την προσωρινή ενόχληση.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑ