Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας γνωστοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του
Βόθωνα και συγκεκριμένα, στο ύψος του STOA CAVE VILLAS, λόγω
απαραίτητων εργασιών, στα πλαίσια νέας σύνδεσης ύδρευσης-αποχέτευσης στο
δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..
Κατά τη διάρκεια των εργασιών η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνεται ανά
ρεύμα και ανά διαστήματα και θα ρυθμίζεται από το προσωπικό της
Επιχείρησης.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Μαρτίου, από τις 8.00 π. μ.
έως και τις 14.00 μ.μ.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση για την προσωρινή ενόχληση.