Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας γνωστοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο χωριό του Εμπορείου και
συγκεκριμένα στην περιοχή Κατσινάρος, από το νηπιαγωγείο του Εμπορείου έως και
την Αγία Παρασκευή, λόγω απαραίτητων εργασιών, στα πλαίσια του έργου «Δίκτυα
ύδρευσης Εμπορείου».
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσουν
για 15 ημέρες.
Εξαιτίας της στενότητας του σημείου επέμβασης, κατά την διάρκεια των εργασιών η
διέλευση των οχημάτων από το εν λόγω σημείο δεν θα επιτρέπεται καθ’ όλο το 24ωρο.
Παρακαλούνται οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής να τηρούν την υφιστάμενη σήμανση καθώς
και τις υποδείξεις της αναδόχου εταιρείας εκτέλεσης του έργου.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση για την προσωρινή ενόχληση.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑ