ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Περιφερειάρχη

Θέμα: «Να πραγματοποιηθεί έλεγχος για ενδεχόμενη ρύπανση στο λιμάνι της Σύρου»

Το ζήτημα της ενδεχόμενης ρύπανσης του λιμανιού της Σύρου έχει αναδειχθεί εδώ και ένα χρόνο, χωρίς ωστόσο να δοθεί επίσημη απάντηση από τους αρμόδιους φορείς κυβέρνησης και τοπικής διοίκησης.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση καμία πρωτοβουλία δεν ανέλαβε ώστε να διενεργηθεί σχετικός έλεγχος με τις υπηρεσίες και τα μέσα που διαθέτει.

Το δημοτικό συμβούλιο της Σύρου αποφάσισε τη δημιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής με σκοπό την διερεύνηση του θέματος σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και τους αρμόδιους φορείς.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.  στη συνέχεια συνέταξε πρόταση για µελέτη του ρυπαντικού φορτίου των ιζηµάτων στον πυθµένα του λιµανιού της Ερµούπολης και για την εκτίµηση πιθανών πηγών ρύπανσης. Στην πρόταση αυτής της μελέτης εξαντλεί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος την ευθύνη του, κοινοποίηση της οποίας έγινε στο Δήµο Σύρου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Καμία ενέργεια ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστή από πλευράς Περιφέρειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για να υλοποιηθεί αυτή η μελέτη. Μάλιστα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων απάντησε την 1η Δεκεμβρίου 2020 σε σχετικό ερώτημα του «Παρατηρηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου» ότι, «Επειδή η υπηρεσία μας δε διαθέτει τα κατάλληλα μέσα ούτε και τον απαραίτητο εξοπλισμό για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες δειγματοληψίες στον πυθμένα του λιμένα Ερμούπολης δε δύναται να εκπονήσει μία τέτοια μελέτη». Η υπηρεσία ενημέρωσε και τον κ. Αντιπεριφερειάρχη για το ζήτημα αυτό.

Επερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης,

1)Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει η Περιφερειακή Αρχή, ώστε οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες να πραγματοποιήσουν το συγκεκριμένο έλεγχο.

2)Να προσλάβει μόνιμο προσωπικό για να στελεχωθούν οι υπηρεσίες για να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των νησιών.

3)Εάν έχει γίνει ξανά μέχρι σήμερα έλεγχος στο λιμάνι της Σύρου για ενδεχόμενη ρύπανση.

Οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης

Γιάννης Ντουνιαδάκης

Ηλέκτρα Ροκονίδα

Βαγγέλης Σιγάλας

2/2/2021