Υπέρμετρος ενθουσιασμός διακατέχει την Περιφερειακή και Δημοτική Αρχή  μετά την έγκριση από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα),  της κατασκευής και λειτουργίας του έργου της Διαχείρισης και επεξεργασίας των απορριμμάτων της Σαντορίνης.

Το ζήτημα αυτό έρχεται από παλιά, αφού παραμένει άλυτο τόσα χρόνια και είναι ένα σοβαρό για την Θηραϊκή κοινωνία πρόβλημα.

Δεν νοείται όμως λόγω και της σοβαρότητάς του αφού άπτεται των παραμέτρων ,της προστασίας της υγείας των κατοίκων , του κόστους , και της προστασίας του περιβάλλοντος να μην συζητηθεί διεξοδικά στο Δημοτικό Συμβούλιο και για την ενημέρωση των μελών του αλλά και την ενημέρωση των Δημοτών .  Για το λόγο αυτό ζητήσαμε και εγγράφως τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Πόσο τελικά θα στοιχίζει στον Θηραίο πολίτη το σκουπίδι  και ποιος θα καθορίζει το κόστος, σε ποιόν ανήκει η έκταση χωροθέτησης της μονάδας ,  ποια θα είναι η τελική μορφή επεξεργασίας των υπολειμμάτων από τα απορρίμματα?

Είναι  ερωτήματα που χρήζουν απάντησης αλλά και τοποθέτησης όλων των Δημοτικών παρατάξεων του Δήμου.

Η δική μας θέση είναι ότι η διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται με κριτήριο το όφελος του λαού, την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται

  • Κατάργηση όλων των νόμων που οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των αποβλήτων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται νέα βάρη οι δημότες λόγω της ανταποδοτικότητας.
  • Δημόσιος φορέας, με εθνικό σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων, με γνώμονα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, μόνιμο προσωπικό που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και με επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Προτεραιότητες του σχεδιασμού να είναι

  • Η πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.
  • Ασφαλής υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων και πρωτογενών απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται.
  • Χωροταξικά ορθολογική κατανομή της νέας μονάδας επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων.
  • Διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών και των ιατρικών αποβλήτων ξεχωριστά από τα αστικά απορρίμματα.
  • Χωροθέτηση και επιλογή μεθόδων για τις μονάδες επεξεργασίας και τελικής διάθεσής τους με κριτήριο την προστασία της υγείας , του περιβάλλοντος και του λαϊκού εισοδήματος και όχι τα επιχειρηματικά συμφέροντα.
  • Απαγόρευση κατηγορηματικά της μεθόδου της καύσης.
  • Καμία εμπλοκή ιδιωτών στη διαχείριση των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης.

Η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού είναι σαφές ότι βρίσκεται σε αντίθεση με το κυνήγι του κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων , που έχουν ήδη αρχίσει να νέμονται την επεξεργασία απορριμμάτων, τον σύγχρονο χρυσό.

Ανταποκρίνεται όμως στην αναγκαιότητα σήμερα οι δημότες μας να απολαμβάνουν υπηρεσίες χωρίς να τσακίζεται η ζωή τους για τα κέρδη των λίγων.

Σαντορίνη 17/03/2022                                           Για τη Λαϊκή Συσπείρωση Θήρας