ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 511 – ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021/0400 UTC

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 09-11-21/21 UTC
ΣΤΑΣΙΜΟ ΧΑΜΗΛΟ 1006 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΑΡΔΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 1006 ΣΤΙΣ 10/06 UTC. ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1015
ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ ΚΑΙ 1016 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ
1037 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 1041 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 10/09 UTC

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 10/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 10/07 UTC 7 Η 8

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 10/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 23.30
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 10/10 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 10/07 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ,
ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ, ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 10/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 10/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 10/16 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 10/10 UTC 9

ΚΑΡΠΑΘΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 27.20, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 26.00
ΑΠΟ 10/07 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 10/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 10/16 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 10/16 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 H 8

ΣΙΔΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ, ΜΠΟΥΤ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ
ΑΠΟ 10/07 ΜΕΧΡΙ 10/16 UTC
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 10/13 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 10/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8 Η 9

ΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 10/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 10/10 UTC 8

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 29.00
ΑΠΟ 10/07 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 10/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
ΑΠΟ 10/10 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 10/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 10/16 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ
27.30
ΑΠΟ 10/07 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 10/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8

Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο