Συνάντηση με τους κατοίκους του Καμαρίου με κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων, που θα πρέπει να στηριχτούν από τους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Πολιτεία!
Για την ισότιμη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των κατοίκων!
Για την εξεύρεση χώρων κατασκευής σχολικών μονάδων!
Για την ολοκληρωμένη διασύνδεση του Καμαρίου με τον κύριο οδικό άξονα Οίας Αεροδρομίου και τη νότιο Σαντορίνη!
Για την προστασία των παραλίων από τη διάβρωση!
Για την αξιοποίηση του παλιού παραδοσιακού χωριού!
Για την αποδέσμευση των παλιών σταύλων και του χώρου του πρώην camping προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών του Καμαρίου!
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ
Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα και όρθια άτομα
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και όρθια άτομα
Μπορεί να είναι εικόνα 12 άτομα, όρθια άτομα, εσωτερικός χώρος και τοίχος από τούβλα
Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα, άτομα που κάθονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα και όρθια άτομα