Στη συνεδρίαση της 8/2/2019 του Δημοτικού συμβουλίου, η Δημοτική αρχή δια του Αντιδημάρχου Παιδείας κ. Καφούρου, έδειξε πως εμπαίζει το Θηραϊκό λαό και δη γονείς και εκπαιδευτικούς του νησιού μας. Πιο συγκεκριμένα:

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2018, η οποία αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας, υπήρχε το θέμα της συγχώνευσης του 1ου Νηπιαγωγείου Φηρών με το 3ο Νηπιαγωγείο Φηρών, η οποία ήταν πρόταση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων. Στη επόμενη συνεδρίαση του Δημοτ. Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2019 , η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε όλα τα θέματα της αναβληθείσας συνεδρίασης του Δεκεμβρίου πλην του θέματος της συγχώνευσης.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, ρωτήσαμε τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Καφούρο γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί το θέμα της συγχώνευσης των νηπιαγωγείων και αυτός απήντησε ότι «το θέμα έχει συζητηθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση, κ. Αργυρού, δεν το θυμάστε;». Κανείς από τους υπόλοιπους συμβούλους αντέδρασε και η παράταξή μας αποφάσισε να ερευνήσει το ζήτημα.
Στη συνέχεια, ζητώντας τη σχετική απόφαση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου , μας απήντησε ότι απόφαση για τα νηπιαγωγεία δεν έχει ληφθεί. Με έγγραφό μας ζητήσαμε τη άμεση συζήτηση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση – δεδομένου ότι το έγγραφο της Διεύθυνσης ήταν από 27 Νοεμβρίου 2018 – και μάλιστα να ληφθούν υπόψη οι αρνητικές θέσεις εκπαιδευτικών και γονέων για τη συγχώνευση.

Στη συνεδρίαση λοιπόν της 08/02/2019 ο κ. Αντιδήμαρχος Καφούρος μαινόμενος θέλησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να μας επιπλήξει για τη συμπεριφορά μας και το ενδιαφέρον μας. Δεν τον απασχόλησε το γεγονός ότι αν δεν το ζητούσε η παράταξή μας, το Δημοτικό συμβούλιο δεν θα γνωμοδοτούσε τελικά για τη συγχώνευση. Πολύ περισσότερο δεν τον απασχόλησε και η πληροφορία που δόθηκε ότι τελικά η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί , αφού λόγω της καθυστέρησης και της μη γνωμοδότησης του Δημοτικού συμβουλίου, η υπηρεσία προχώρησε στην πρότασή της και το θέμα βρίσκεται για υπογραφή στον Υπουργό Οικονομίας!
Εδώ βρίσκονται οι μεγάλες ευθύνες και η κοροϊδία της Δημοτικής Αρχής σε βάρος των γονιών και εκπαιδευτικών , σε βάρος του Θηραϊκού λαού.

Να γιατί λέμε ότι συμπλέει με την κυβερνητική πολιτική ,που  στόχο έχει να καταργεί αντί  να ιδρύει νέα σχολεία ,κάτι που αποτελεί επιτακτική ανάγκη για το  νησί μας , λόγω της  πληθυσμιακής αύξησης , στη Σαντορίνη.

Προτείνουμε έστω και την ύστατη ώρα να αντιδράσουμε δυναμικά και να ανατρέψουμε τα σχέδια του Υπουργείου για τη συγχώνευση των δύο νηπιαγωγείων των Φηρών.

Για τη Δημοτική Παράταξη

ΜΑΡΙΑ  ΑΡΓΥΡΟΥ