Την επέκτασή του στη νότια και νησιωτική Ελλάδα συνεχίζει η αλυσίδα Μασούτης, καθώς μετά την εξαγορά της Προμηθευτικής με την οποία απέκτησε ισχυρή παρουσία στην Αθήνα και το άνοιγμα στην Πάτρα, πλέον είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τη συνεταιριστική αλυσίδα ΣΥΝ.ΚΑ που εδρεύει στην Κρήτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μασούτης θα αποκτήσει το 50% της ΣΥΝ.ΚΑ., η οποία έχει πάνω από 40 χρόνια παρουσίας στην Κρήτη, ενώ παράλληλα έχει επεκταθεί και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, αλλά και την Κέρκυρα. Η συμφωνία, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να δημιουργήσει ένα νέο εταιρικό σχήμα με την επωνυμία «ΣΥΝΚΑ Κρήτης Υπεραγορές Α.Ε.», στην οποία η «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.» θα συμμετέχει με το 50% των μετοχών και ο Συνεταιρισμός με το αντίστοιχο 50%.
https://finupnews.gr 
Ο Συνεταιρισμός θα έχει την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου εταιρικού σχήματος και το management. Οι μέτοχοι του Συνεταιρισμού θα εξακολουθούν να διατηρούν τα δικαιώματά τους και θα έχουν ενεργή συμμετοχή σε στρατηγικές αποφάσεις των ΣΥΝ.ΚΑ. Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας, θα δημιουργηθούν και οι αντίστοιχες υπεραξίες για τις μετοχές όλων των μετόχων που συμμετέχουν στον Συνεταιρισμό.

Επίσης, με τη συνεργασία θα διασφαλιστούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις στο άμεσο μέλλον και τα ΣΥΝ.ΚΑ θα αποκτήσουν ένα δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

H νέα στρατηγική συνεργασία θα δώσει ευρεία πρόσβαση σε γεωγραφικές περιοχές στις οποίες μέχρι σήμερα δεν υπάρχει παρουσία, δημιουργώντας ένα δίκτυο με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του 1,1 δισ. ευρώ, 402 καταστήματα και πάνω από 9.500 εργαζομένους.

Η ΣΥΝ.ΚΑ. εδρεύει στα Χανιά όπου και ιδρύθηκε το 1979 από 482 ιδρυτικά μέλη, ενώ την τελευταία οκταετία έχει κάνει μεγάλο άνοιγμα και στην ευρύτερη νησιωτική Ελλάδα. Το 2014 απέκτησε παρουσία σε Σαντορίνη, Πάρο, Νάξο, Τήνο, Κάλυμνο, Χίο, Σύρο και Μήλο μέσω της εξαγοράς της αλυσίδας Βιδάλης, ενώ το 2020 επεκτάθηκε στην Κέρκυρα με 19 καταστήματα μέσω της εξαγοράς της αλυσίδας Δήμητρα Μαρκάτο. Πλέον ο συνεταιρισμός λιανικών πωλήσεων ΣΥΝ.ΚΑ. αριθμοί πάνω από 5.600 μέλη, ενώ η αλυσίδα έχει 74 καταστήματα.

https://naxios.blogspot.com/