Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Πάρου
Στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάρου για την εκτέλεση του έργου “Συντηρήσεις – επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων ν. Πάρου”, προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και  επισκευής του Δημοτικού Γηπέδου Παροικιάς Πάρου.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

  • Καθαίρεση υπάρχοντος και τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα
  • Γέμισμα τάπητα με χαλαζιακή άμμο και κόκκους καουτσούκ
  • Αντικατάσταση και πάκτωση των στεγάστρων αναπληρωματικών
  • Χρωματισμός πυλώνων φωτισμού γηπέδου
Βάσει των προβλεπομένων από την Προγραμματική Σύμβαση, η Περιφέρεια αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου, ύψους 400.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Ο Δήμος Πάρου αναλαμβάνει τη σύνταξη των μελετών, την συμλήρωση του φακέλου και την δημοπράτηση του έργου.
Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια δεκαοκτώ (μηνών) μηνών.

Το Γραφείο Τύπου