Με σεβασμό συγκίνηση και αγάπη η τηλεόραση
της Σαντορίνης και των Κυκλάδων
αποχαιρετά αύριο το αγαπημένο
Μητροπολίτη μας κ.κ. Επιφάνιο.