ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί την   4η του μηνός      Μαΐου   2020, ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 16:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης  :      

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  κ. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

2.      ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΘΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

3.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΑΡ. 382/2017 ΚΑΙ ΘΕΜΑ : « ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΔΔΗΕ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

4.      ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Ε.Π. «ΝΟΤΙΟ  ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020» ΕΡΓΟ : «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ», ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5010874».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

5.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 40/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

6.      ΑΝΑΝΕΩΣΗ Ή ΜΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

7.      ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14Β «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

8.      ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14Β «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

9.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ «ΤΑΛΩΣ» ΚΑΙ «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

10.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2021-2024 ΤΟΥ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΤΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

11.   ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΣΙΓΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.

12.   ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

13.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ν.3 (3Χ160Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ , ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΣΙΓΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.

14.   ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

15.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ #57.363,82# € ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 (Α’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

16.   ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

17.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ #20.000# € ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020 ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

18.   ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ-ΠΕΡΙΣΣΑ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

19.   ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

20.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ (1).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  κ. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

21.   ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

22.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ  (2).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  κ. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

23.   ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΟΥΛΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

24.   ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

25.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ –ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

26.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ