Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ ΘΗΡΑΣ σας ενημερώνει για τις Εγγραφές του επόμενου σχολικού έτους 2021-2022, από 18/6/2021 ως και 02/7/2021
Μέσω της Ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://e-eggrafes.minedu.gov.gr
ή μέσω της διαδικτυακής πύλης
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggrapheananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio
Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxisnet. Οι εγγεγραμμένοι για να επικυρώσουν την Εγγραφή τους θα πρέπει να στείλουν στο e mail του σχολείου Αντίγραφο της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής τους, ή καταθέτοντας στο σχολείο τις ημέρες εφημερίας κάθε δεύτερη Πέμπτη 09:00 –
12:00μμ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 Απολυτήριο Γυμνασίου, Απολυτήριο Σ.Δ.Ε., ή Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΕΠΑΣ, TE.Λ
 Πιστοποιητικό γέννησης ή Αστ. Ταυτότητα και
 3 Φωτογραφίες ταυτότητας.

(Για τους αλλοδαπούς, οι Τίτλοι σπουδών και τα επίσημα έγγραφα να είναι Μεταφρασμένα και με την Σφραγίδα Apostile και για τους κατοίκους εκτός Ε Ε Βεβαίωση από την Πρεσβεία τους ότι είναι απόφοιτοι της Υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου και έχουν Πρόσβαση στην Δευτεροβάθμια ή ανώτατη εκπαίδευση )
Απευθύνεται σε άτομα που έχουν τελειώσει το Γυμνάσιο αλλά και το ΛΥΚΕΙΟ οι οποίοι συνήθως λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων αλλά κυρίως λόγω εργασίας δεν είχαν την ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους.
Φοίτηση τρία ( 3 ) έτη. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤ: 18:00 – 22:30μμ

ΤΟΜΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ ΘΗΡΑΣ( Υπ. Α. Αριθμ. Αριθμ. Φ20/69335/Δ4/ ΦΕΚ 2545/τΒ΄/16-06-2021)

1.Τομέας Μηχανολογίας – Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ – με τις εξής ειδικότητες στην Γ΄ Λυκείου:
α) Τεχνικός Οχημάτων
β) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

2. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής κι Αυτοματισμού – Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ – με την ειδικότητα στην Γ΄ Λυκείου:
1) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων.

3. Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών- Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ- με ειδικότητα στην Γ΄ Λυκείου
1) Συντήρηση Έργων Τέχνης κι Αποκατάστασης

4. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας -Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ- με τις ειδικότητες στην Γ΄ Λυκείου :
1) Υπάλληλος Τουριστικών επιχειρήσεων
2) Υπάλληλος Διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών

5. Τομέας Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας- Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ- με τις ειδικότητες στην Γ΄ Λυκείου:
1) Αισθητικής τέχνης
2) Κομμωτικής τέχνης

6. Τομέας Πληροφορικής στην Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – με ειδικότητα στην Γ΄Λυκείου:
1) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ