Τελευταία ευκαιρία !
Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ ΘΗΡΑΣ σας ενημερώνει για τις Ηλεκτρονικές Εγγραφές  του επόμενου σχολικού έτους 2018-2019, που πραγματοποιούνται  στο ΕΠΑ.Λ στον Πύργο Θήρας.
Από 25/6/2018 έως και 29/6/2018 για όσους απορρίφθηκαν ή δεν έχουν υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής για λόγους ανωτέρας βίας, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής-Δήλωσης προτίμησης για τα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. μέσω της εφαρμογής.

http://e-epal.minedu.gov.gr

με τη χρήση Των Κωδικών του taxisnet.

Οι Εγγραφέντες πρέπει να παρουσιάσουν στο σχολείο ως 29/6/2018 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για την εγγραφή είναι τα εξής:
  1. Απολυτήριο Γυμνασίου, ή  Απολυτήριο Σ.Δ.Ε., ή Απολυτήριο ΕΠΑ.Λ/ΓΕΛ
  2. Πιστοποιητικό γέννησης και  4 Φωτογραφίες ταυτότητας.
Απευθύνεται σε ανήλικους ή ενήλικους εργαζόμενους που έχουν τελειώσει το Γυμνάσιο και συνήθως λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων  αλλά κυρίως λόγω  εργασίας δεν είχαν την ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους , αλλά και για αποφοίτους Λυκείων, που ζητούν μία εξειδίκευση, για περισσότερες ευκαιρίες εύρεσης εργασίας
Ώρες λειτουργίας  : 18:00-21:45μμ.

ΤΟΜΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ ΘΗΡΑΣ
( Υπ. Α. Φ20/105921/Δ4/29-6-2016)

1.Τομέας Μηχανολογίας με τις εξής ειδικότητες:
1)   Τεχνικός Οχημάτων
2) Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών εγκαταστάσεων και Μηχανικός τεχνολογίας   πετρελαίου και φυσικού αερίου
3)  Τεχνικός  Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2. Τομέας Ηλεκτρολογίας με τις εξής ειδικότητες:
1) Τεχνικός  Ηλεκτρολογικών συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων.
3. Τομέας Πληροφορικής με τις ειδικότητες:
1) Τεχνικός  Η/Υ και  Δικτύων  Η/Υ
4. Τομέας  Διοίκησης και Οικονομίας με τις ειδικότητες:
1) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2) Υπάλληλος στις Τουριστικές επιχειρήσεις
5. Τομέας Υγείας – Πρόνοιας και Ευεξίας με τις ειδικότητες:
1)  Αισθητικής τέχνης
2)  Κομμωτικής τέχνης
6. Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών με την ειδικότητα:
1) Συντήρηση Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης

Από τη Διεύθυνση