Στη σαθρότητα των πρανών αφ’ ενός αλλά και το γεγονός ότι τα μεταλλικά φράγματα στην καλντέρα είναι φορτωμένα με βράχους αφ’ ετέρου, αποδίδονται οι τελευταίες καταπτωσεις βράχων σε διάφορες περιοχές του νησιού.
Σήμερα μεγάλος βράχος κατέπεσε στο παλιό εργοστάσιο στον Όρμο Φηρών χωρίς ευτυχώς να προκαλέσει κάποιο τραυματισμό ή μεγάλες ζημιές.
Οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε σήμερα και που δείχνουν το φορτίο που σηκώνουν τα μεταλλικά φράγματα που συγκρατούν τα πρανή είναι η καλύτερη απόδειξη για να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές και να προστατεύσουν τον Όρμο.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.