Παλαιότερα στο νησί μας παρέχονταν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στο Κέντρο Υγείας.

Η δημιουργία και λειτουργία δευτεροβάθμιου νοσοκομείου με δημόσιο χαρακτήρα ακουγόταν σαν όνειρο υπερβολικό. Κάποιοι δεν πίστεψαν στο νοσοκομείο, κάποιοι δεν πίστεψαν στην πρόοδο.

Η πλειονότητα όμως του λαού της Σαντορίνης πίστεψε στην πρόοδο, αγωνίστηκε και σήμερα το δευτεροβάθμιο νοσοκομείο είναι πραγματικότητα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας αναβαθμίστηκαν. Νιώθουμε πιο ασφαλείς.

Πριν από 23 χρόνια και μέχρι πρόσφατα το αεροπλανάκι προσφέρει υπηρεσίες. Ποιος όμως δεν θέλει οι υπηρεσίες αυτές να αναβαθμιστούν και να εκσυγχρονιστούν σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές; Ποιος δεν θέλει να νιώθουμε πιο ασφαλείς όταν μας μεταφέρει το αεροπλανάκι;

Το ΕΚΑΒ είναι αρμόδιο και έχει τις γνώσεις για να μας πει τις προϋποθέσεις και τον εξοπλισμό που πρέπει να έχει ένα αεροπλάνο σήμερα ώστε να μπορεί να εκτελεί αεροδιακομιδές με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για τον ασθενή.

Αν θέλουμε λοιπόν στη Σαντορίνη να απολαμβάνουμε τις υπηρεσίες υγείας μιας σύγχρονης κοινωνίας, Αν θέλουμε το αεροπλανάκι να έχει τον εξοπλισμό της σύγχρονης εποχής και τεχνολογίας, κατά την άποψή μου δύο είναι οι λύσεις:

ΛΥΣΗ 1η. Το  ίδιο το  τελεφερίκ (ίδρυμα Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού) να εξοπλίσει το αεροπλανάκι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το ΕΚΑΒ. Να συσταθεί αεροπορική εταιρεία η οποία θα έχει το δικαίωμα να εισπράττει  από τις ασφαλιστικές των ασθενών που μεταφέρονται. Έτσι όχι μόνον δεν θα  δαπανά το ίδρυμα κάθε χρόνο 500.000 ευρώ, μη εισπράττοντας από τις ασφαλιστικές ούτε ένα ευρώ, αλλά αντίθετα θα καλύπτει τα έξοδά του και επιπλέον θα εισπράττει από τις ασφαλιστικές εταιρείες μεγάλα έσοδα προς όφελος της Σαντορίνης.

ΛΥΣΗ 2η. Είναι αυτή που πρότειναν ο διοικητής του Νοσοκομείου μαζί με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ. Δηλαδή να παραχωρηθεί το αεροπλανάκι κατά χρήση μόνο και όχι κατά κυριότητα στην ΥΠΑ. Να εξοπλιστεί από το ΕΚΑΒ με δικά του χρήματα, Να εδρεύει στη Σαντορίνη με τέσσερις (4) πιλότους που θα πληρώνει το κράτος, να επιβαρύνεται το ίδρυμα (τελεφερίκ) με το κόστος των ανταλλακτικών και καυσίμων, να σηκώνεται μόνο με εντολή του νοσοκομείου και να πληρώνουν οι ασφαλιστικές υπέρ της Σαντορίνης.

Όλοι θέλουμε το αεροπλανάκι. Όμως δεν μπορούμε να αδιαφορούμε για τις προϋποθέσεις και το σύγχρονο εξοπλισμό που για λόγους ασφαλείας επιβάλλει το ΕΚΑΒ, δηλαδή δεν μπορούμε να αδιαφορούμε για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μέσα στο αεροπλανάκι. Όταν ένα μέσο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που επιβάλλει το ΕΚΑΒ ο ασθενής μπορεί να μεταφέρεται με αυτό αλλά με δική του ευθύνη.