Ακόμα μια σημαντική επιτυχία της Δημοτικής Αρχής, η ένταξη του Δήμου Μυκόνου στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας»

Έχοντας ως κύριο μέλημα την ποιότητα ζωής των παιδιών του νησιού μας και εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη και επαρκή προσβασιμότητα για όλους σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η άθληση και ο πολιτισμός, δε θα μπορούσε να μείνει σε αδράνεια ο τομέας της ασφαλούς και δωρεάν ψυχαγωγίας στις παιδικές χαρές της Μυκόνου.

 

Τα παιδιά περνούν στις παιδικές χαρές της Χώρας και της Άνω Μεράς αρκετές ώρες ημερησίως και ως εκ τούτου, η Δημοτική Αρχή ήταν υποχρεωμένη να διασφαλίσει την ένταξή τους στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, από το οποίο ο Δήμος Μυκόνου εξασφάλισε το ποσό των 210.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την υλοποίηση έργων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε για την επένδυση και την κάλυψη από ιδίους πόρους, των επιπρόσθετων εργασιών που δεν καλύπτονται από το προαναφερθέν πρόγραμμα.

 

Ειδικότερα, αναγνωρίζοντας την αδυναμία και τα προβλήματα στις παιδικές χαρές της Χώρας, στην περιοχή των Μύλων και της Λάκκας αντίστοιχα, καθώς και στην παιδική χαρά της Άνω Μεράς, κρίθηκε απαραίτητο να  υλοποιηθούν σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην πλήρη αναβάθμισή τους.

 

Συγκεκριμένα, η εκτεταμένη αναβάθμιση και στις τρεις παιδικές χαρές θα περιλαμβάνει τον πλήρη εκσυγχρονισμό των ψυχαγωγικών οργάνων παιδικής χαράς, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων για την ασφάλεια και την καθαριότητα του χώρου και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τους συνοδούς των παιδιών εντός παιδικής χαράς.

 

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε σχετικά:

 

«Αποδεικνύουμε πως είμαστε έτοιμοι να εξασφαλίσουμε με επιτυχία ακόμα και το τελευταίο ευρώ από τα προγράμματα χρηματοδότησης για τους κατοίκους της Μυκόνου!

 

Και όχι μόνο θα λάβουμε και θα απορροφήσουμε πλήρως τη χρηματοδότηση, αλλά θα καλύψουμε μέρος της προμήθειας και των εργασιών και από ιδίους πόρους, ώστε οι παιδικές χαρές του νησιού μας να αναβαθμιστούν και να εκσυγχρονιστούν πλήρως.

 

Τα παιδιά θα μπορούν να ψυχαγωγηθούν με ασφάλεια έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα σύγχρονα όργανα ψυχαγωγίας. Το ίδιο ποιοτικά θα περνούν το χρόνο τους και οι συνοδοί τους, σε ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον.»

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ