Δείτε την τοποθέτηση του Δήμαρχου Θήρας , στο Αναπτυξιακό συνέδριο της Σύρου, για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.