Μπορείτε να συνδεθείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μισή ώρα πριν την έναρξη της κάθε εισήγησης.

Join our Cloud HD Video Meeting