Λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις εξής περιοχές:

 Την Τρίτη 15/05 από τις 08:00 έως 09:00 στο Φηροστεφάνι στη ευρύτερη περιοχή από Σπυριδάκου, Συνεδριακό Νομικού έως Μοναστήρι Αγ. Νικολάου .

 Την Τρίτη 15/05 από τις 08:30 έως 10:00 στη ευρύτερη περιοχή στο Αεροδρομίου.

 Την Τρίτη 15/05 από τις 08:00 έως 09:00 στον Πύργο στη ευρύτερη περιοχή Βορινά Πύργου έως Ξενοδοχείο SkyFall.

 Την Τρίτη 15/05 από τις 08:00 έως 09:00 στο Φηροστεφάνι στη ευρύτερη περιοχή από Σπυριδάκου, Συνεδριακό Νομικού έως Μοναστήρι Αγ. Νικολάου .

 Την Τρίτη 15/05 από τις 08:30 έως 10:00 στη ευρύτερη περιοχή στο Αεροδρομίου.

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να γίνει ίσως σε συντομότερο χρόνο. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλους για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για τους ίδιους λόγους ασφάλειας, επίσης, οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι ευρίσκονται συνεχώς υπό τάση

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να γίνει ίσως σε συντομότερο χρόνο. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλους για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για τους ίδιους λόγους ασφάλειας, επίσης, οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι ευρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

ΔΕΔΔΗΕ / ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ