Σας ενημερώνουμε πως μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα στις 5 Ιουνίου 2022 και την σύστασή μας σε σώμα στις 15/6/2022 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Στήριξης Κέντρου Υγείας – Γενικού Νοσοκομείου Θήρας έχει ως εξής :

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

ΠΕΤΙΝΗ ΛΙΤΣΑ                                                ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ