Ύστερα από τις εκλογές στις 13 Μαΐου 2018, οι  υποψήφιοι που εκλέχτηκαν, συγκροτηθήκανε σε σώμα, στην πρώτη Συνεδρίαση στις

19 Μαΐου 2018 ως εξής :

 

Πρόεδρος            : Πετίνη Λίτσα

Αντιπρόεδρος      : Εφεντάκη Φωτεινή

Γραμματέας Α     : Σκοπελίτου Ασημίνα

Γραμματέας Β     : Μπουλιέρη-Σιγάλα Λαμπρινή

Ταμίας Α              : Βαζαίου Νικολέτα

Ταμίας Β              : Κούρτη Χαρά

Μέλος                  : Καραγιάννης Χριστόφορος

 

 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

ΠΕΤΙΝΗ ΛΙΤΣΑ                                                ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ