Συνεχίζοντας την προσπάθεια για ενημέρωση των νησιωτών μας, σας παρουσιάζουμε στον παρακάτω πίνακα τις χρηματοδοτήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Νομό Κυκλάδων από το Υπουργείο Εσωτερικών για το έτος 2018 μέσω του Προγράμματος Φιλόδημος.

Το νέο αυτό καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο, μέσα από το οποίο έχουν προβλεφθεί περισσότερα από 2 δις. € για τους δήμους όλης της χώρας, δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους ΟΤΑ να υλοποιήσουν βασικές υποδομές από την ύδρευση και την αποχέτευση μέχρι την αντιπλημμυρική προστασία και την αγροτική οδοποιία και από τα σχολικά κτίρια και τις αθλητικές εγκαταστάσεις μέχρι την αξιοποίηση του κτιριακού τους αποθέματος. Ο Φιλόδημος αλλάζει το πρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.

Αναλυτικότερα, ο πίνακας περιλαμβάνει τις δράσεις Φιλόδημος Ι και Φιλόδημος ΙΙ, τα έργα και τα ποσά για κάθε δήμο του Ν. Κυκλάδων συνολικού προϋπολογισμού 39.750.410 € από τα 64.830.980,30 € που διατίθενται στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

ΔΗΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ(€)
ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΑΜΟΡΓΟΥ
Φιλόδημος Ι
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
5.000.000
7.737.200
ΥΔΡΕΥΣΗ
1.678.000
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
715.000
Φιλόδημος ΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
130.000
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
12.200
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
202.000
ΑΝΑΦΗΣ
Φιλόδημος ΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
100.000
105.000
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
5.000
ΑΝΔΡΟΥ
Φιλόδημος ΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
194.990
447.990
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
44.000
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
209.000
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Φιλόδημος Ι
ΥΔΡΕΥΣΗ
434.000
669.000
Φιλόδημος ΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
105.000
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
130.000
ΘΗΡΑΣ
Φιλόδημος Ι
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
3.037.500
7.137.121
ΥΔΡΕΥΣΗ
2.999.621
Φιλόδημος ΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
145.000
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
145.000
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
810.000
ΙΗΤΩΝ
Φιλόδημος ΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
109.120
294.836
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
9.440
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
176.276
ΚΕΑΣ
Φιλόδημος ΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
158.040
413.035
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
14.500
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
240.495
ΚΙΜΩΛΟΥ
Φιλόδημος ΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
105.000
245.151
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
10.151
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
130.000
ΚΥΘΝΟΥ
Φιλόδημος ΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
139.800
287.887
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
18.087
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
130.000
ΜΗΛΟΥ
Φιλόδημος Ι
ΥΔΡΕΥΣΗ
1.489.947
1.771.893
Φιλόδημος ΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
142.662,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
74.500
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
207.446
ΜΥΚΟΝΟΥ
Φιλόδημος Ι
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
4.830.000
5.494.000
Φιλόδημος ΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
180.000
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
64.000
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
420.000
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Φιλόδημος ΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
235.000
554.500
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
119.500
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
200.000
ΠΑΡΟΥ
Φιλόδημος Ι
ΥΔΡΕΥΣΗ
3.000.000
4.472.740
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
945.660
Φιλόδημος ΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
228.780
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
84.300
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
214.000
ΣΕΡΙΦΟΥ
Φιλόδημος ΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
115.000
261.190
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
146.190
ΣΙΚΙΝΟΥ
Φιλόδημος ΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
100.000
100.000
ΣΙΦΝΟΥ
Φιλόδημος Ι
ΥΔΡΕΥΣΗ
3.327.355
3.704.828
Φιλόδημος ΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
154.000
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
20.981
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
202.492
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Φιλόδημος Ι
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
5.000.000
5.819.040
ΥΔΡΕΥΣΗ
350.000
Φιλόδημος ΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
168.640
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
100.400
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
200.000
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
Φιλόδημος ΙΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
100.000
235.000
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
5.000
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
130.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
39.750.410