Ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος συνυπέγραψε ερώτηση για την ανάγκη χρηματοδότησης των ΟΤΑ για να ανταπεξέλθουν στο κόστος ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών.

Σύμφωνα με την ερώτηση, με το Προεδρικό Διάταγμα 71/2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» (Παρ. 1, Άρθρο 7),  οι φορείς διαχείρισης λουτρικών εγκαταστάσεων [ενδεικτικά Δήμοι ή Οργανισμοί Λιμένα ή Λιμενικά Ταμεία ή η “Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.” (“ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.”)], υποχρεούνται να παρέχουν ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες δικαιοδοσίας τους. Στο ίδιο άρθρο του εν λόγω ΠΔ, γίνεται μια εκτενής αναφορά στο περιεχόμενο και τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνει η ναυαγοσωστική κάλυψη, της οποίας το κόστος είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο σχετικό ΠΔ 31/2018.

Όπως αναφέρει και η ΠΕΔ Κρήτης σε επιστολή της προς τα αρμόδια Υπουργεία, το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την καθίζηση των δημοτικών εσόδων, αλλά και την κατακόρυφη μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος που εισπράττουν οι ΟΤΑ από την παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού, λόγω των συνεπειών της πανδημίας, καθιστούν αδύνατη την κάλυψη του οικονομικού κόστους για την παροχή της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες δικαιοδοσίας τους.

Επιπλέον, η ΠΕΔ Κρήτης τονίζει, πως σε περίπτωση που δεν ανασταλεί το ΠΔ 71/2020, θα απαιτηθεί κρατική χρηματοδότηση των δήμων, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα νέα οικονομικά δεδομένα. Με το Άρθρο 7 του νέου Προεδρικού Διατάγματος 71/2020, σημειώνεται μία τεράστια αύξηση του κόστους της ναυαγοσωστικής κάλυψης, το οποίο υποχρεούνται να καλύψουν οι ΟΤΑ στις παραλίες δικαιοδοσίας τους. Επιπλέον, τα δημοτικά έσοδα έχουν υποστεί καθίζηση τον τελευταίο χρόνο, ενώ μειώθηκε κατακόρυφα το οικονομικό αντάλλαγμα που εισπράττουν οι ΟΤΑ από την παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού, λόγω των συνεπειών της πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση, η ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών είναι μείζονος σημασίας για την ασφάλεια των λουομένων.

 

Δείτε εδώ την ερώτηση:

2021-04-15 Βαρδάκη_ Αδυναμία ΟΤΑ για κόστος ναυαγοσωστικής κάλυψης