Η υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο στις Κυκλάδες έχει επιφέρει μεγάλη ταλαιπωρία στους νησιώτες & και στις νησιώτισσες με άμεσο κίνδυνο απώλειας της περιούσιας τους καθώς και επιβολή προστίμων.

Χθες 05/01/2022 έληξε η προθεσμία εμπρόθεσμων δηλώσεων για την κτηματογράφηση πολλών νησιών στις Κυκλάδες.

Ο όγκος εργασιών που οφείλει να διεκπεραιωθεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο κτηματολόγιο, είναι αναντίστοιχος των ανθρώπινων και υλικών πόρων που έχει διαθέσει η πολιτεία αλλά και η οργάνωση της διαδικασίας είναι συνολικά ανεπαρκής και υποδεέστερη της σημασίας και της βαρύτητας του εγχειρήματος.

 

Η κατάσταση που διαμορφώνεται είναι εξαιρετικά προβληματική, καθώς:

  1. Υπάρχει σοβαρή υποστελέχωση :Τα κτηματολογικά γραφεία λειτουργούν με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό, το οποίο παρόλες τις προσπάθειες που καταβάλει αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των προθεσμιών που έχουν τεθεί με αποτέλεσμα να έχει καταχωρηθεί περίπου το 25%-30% των δικαιωμάτων.
  2. Υπάρχουν τεχνικές δυσλειτουργίες: Τα Κτηματολογικά γραφεία στα νησιά έκλεισαν για τις διακοπές Χριστουγέννων (από 5-20 ημέρες)και λειτουργούν χωρίς στήριξη από τα υποθηκοφυλακεία και το τηλεφωνικό κέντρο (Helpdesk) το οποίο δεν επαρκεί για τις ανάγκες πληροφόρησης, κάνοντας πολύωρη την αναμονή.
  3. Διαπιστώνεται διοικητική ανεπάρκεια: Το χρονικό περιθώριο διάρκειας 2 εβδομάδων που είχε δοθεί για εμπρόθεσμη κατάθεση δικαιωμάτων στην πλατφόρμα, δεν πιστοποιείται αφού δεν εκτυπώνεται επιβεβαιωτικό έγγραφο με τα στοιχεία του εντολέα. Χωρίς αποδεικτικά και ξεκάθαρες διαδικασίες τι σημαίνει εμπρόθεσμη δήλωση δικαιωμάτων; Επίσης δε γνωρίζουμε τον αριθμό των δικαιωμάτων που μπορεί κανείς να κάνει κράτηση, καθώς αυτό δεν ζητείται από το σύστημα.

 

Επιπλέον τα αραιά χειμερινά δρομολόγια και οι ώρες αναμονής στις υπηρεσίες εμποδίζουν την ομαλή διαδικασία ακόμα και στους πιο ενημερωμένους και ευσυνείδητους πολίτες. Υπάρχουν εντούτοις, πολίτες οι οποίοι δεν έχει αντιληφθεί τη σπουδαιότητα της κατάστασης από έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης ενώ άλλοι δεν μπορούν με ευχέρεια να διεκπεραιώσουν τόσες προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούνται, όπως είναι η λήψη εγγράφων από υποθηκοφυλακεία, η τοπογράφηση, με τεράστιο κόστος σε χρήμα και σε χρόνο.

Επίσης, πολλοί έχουν δικαιώματα στα νησιά, χωρίς να είναι μόνιμοι κάτοικοι, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στους πολίτες και αναστάτωση, καθώς και πολλές ασάφειες για τις επιπτώσεις από την μη έγκαιρη κατάθεση των δηλώσεων.

 

Θεωρούμε ότι  είναι επιβεβλημένο η Κυβέρνηση, ενόψει μάλιστα της πανδημίας,  να επανεξετάσει, συνολικά τη διαδικασία κατάθεσης και λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων στις Κυκλάδες, συντάσσοντας ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα με παράλληλη ενημέρωση του κοινού μέσω ενημερωτικών ημερίδων καθώς και ενισχύοντας παράλληλα τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία των νησιών.