Η άμεση ανάγκη κάλυψης θέσεων υγειονομικών ειδικοτήτων με εξωτερικούς συνεργάτες εν όψει της τουριστικής περιόδου, συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, ενώ κρίθηκε επείγουσα η διαβίβαση της σχετικής απόφασης στον Υπουργό Υγείας, προς έγκριση της σύναψης συνεργασίας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για χρονικό διάστημα 2 μηνών.

Οι επιτακτικές ανάγκες της Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλο τρόπο, ιδιαίτερα ενόψει της αύξησης της τουριστικής κίνησης στη Σαντορίνη, όπως αυτές αποτυπώνονται στα αιτήματα των Διευθυντών της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αντίστοιχα.

Τη δυνατότητα για πλήρωση θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με δελτίο απόδειξης παροχής υπηρεσιών, παρέχει ο Νόμος  486/2017 αρ 44 , όπως συμπληρώθηκε το δεύτερο εδάφιο αυτού με το άρθρο 34 του Ν. 4325/2015 «Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009, καθώς και της παρ. 20α του ένατου άρθρου του Ν. 4057/2012, μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας».

Στον προϋπολογισμό 2018, για την κάλυψη της συνεργασίας του νοσοκομείου με εξωτερικούς συνεργάτες υγειονομικών ειδικοτήτων, το Γ.Ν. Θήρας έχει προβλέψει δαπάνη ποσού έως 53.700 ευρώ.

Ειδικότερα, το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας αιτείται για την επείγουσα πλήρωση των εξής θέσεων:

-Μίας θέσης ειδικότητας Καρδιολογίας

– Μίας θέσης ειδικότητας Χειρουργικής

– Μίας θέσης ειδικότητας Παθολογίας

– Μίας θέσης ειδικότητας Ορθοπεδικής

– Μίας θέσης ειδικότητας Νεφρολογίας

– Δύο θέσεων ΔΕ  Νοσηλευτή

– Δύο θέσεων ΤΕ Νοσηλευτή

– Μίας θέσης ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Πηγή:tornosnews