Ο Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ο  Αερολιμενάρχης Θήρας Γάκης Δημήτρης ενημερώνει τους φορείς και το επιβατικό  κοινό για τους περιορισμούς αεροπορικών μετακινήσεων πολιτών εντός της ελληνικής επικράτειας   σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοιού COVID-19» (ΦΕΚ 986/Β/2020).

Από τα περιοριστικά μέτρα εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλο τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

α) Μετάβαση για επαγγελματικούς λόγους με υποχρεωτική βεβαίωση εργοδότη τύπου Α.

β) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο κατοικίας με υποχρεωτική βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο https://www.aade.gr/bebeosikatoikiaseidikishrisis ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.

Ο πολίτης για την κατ‘ εξαίρεση αεροπορική μετακίνηση του  θα πρέπει να φέρει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και την βεβαίωση κίνησης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Οι βεβαιώσεις μπορούν να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα

Forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη ή μέσω δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 130033 απευθείας στο κινητό του ενδιαφερόμενου  

Ο   Α. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΘΗΡΑΣ

ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ