Με γνώμονα την καλή ατμόσφαιρα που διακατέχει την νέα Δημοτική αρχή και την σύμπνοια που έχουμε στο μεγαλύτερο μέρος  των θεμάτων με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που χρονίζουν στο νησί μας, αποδέχτηκα να διευθύνω ένα από τα μεγαλύτερα  ΝΠΔΔ του νησιού μας, το Λιμενικό Ταμείο. 

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω θερμά  ευχαριστώ στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου και μου έδωσαν την ευκαιρία απο την θέση αυτή να προσφέρω στο τόπο μου.  

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου  διαβεβαιώνω ότι με την πείρα που έχω αποκτήσει με το πέρας του χρόνου σε θέσεις ευθύνης, θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε έναν φορέα πρωτοπόρο και  μείζονος  σημασίας μοχλό ανάπτυξης για το σύνολο του Νησιού.  

Με την βοήθεια στελεχών, που επιλέχτηκαν  με βασικό κριτήριο την βέλτιστη και τάχιστη  επίλυση των κυριότερων προβλημάτων που μαστίζουν τον τόπο μας, σας εγγυώμαι ότι θα προσπαθήσουμε να ξαναφέρουμε την Σαντορίνη στη θέση που της πρέπει και της αξίζει.

 

Μετα τιμής

 
Άγγελος Ρούσσος

Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Θήρας

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης 

«Μαζί Αλλάζουμε Σαντορίνη & Θηρασία»