Για την λαχειοφόρο αγορά του Πτωχοκομείου Θήρας μιλήσαμε σήμερα με τον Διευθυντή του Ιδρύματος Μανώλη Λειβάρο, την Προέδρο του
Συλλόγου στήριξης του Νοσοκομείου μας κ. Λίτσα Πετίνη και την Αντιπρόεδρο κ. Σιγάλα.