Συγκεκριμένα, κατόπιν επικοινωνίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τον εργολάβο και τον υπεργολάβο του έργου ανέφεραν πως η καθυστέρηση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου οφείλεται αποκλειστικά στα καιρικά φαινόμενα και τις έντονες βροχοπτώσεις με αναγκαία την αναμονή ώστε να στεγνώσει πλήρως το οδόστρωμα και προκειμένου για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζεται πως η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2018 μετά από ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ακριβές ποσό δαπάνης έργου ύψους 3.578.981,53 € (πλέον ΦΠΑ).

Συνολικά, οι απαραίτητες διαδικασίες και οι μελέτες μέχρι την υπογραφή διήρκησαν σχεδόν 2,5 χρόνια ενώ η υλοποίησή του αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση και συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου όλου του νησιού.

Ειδικότερα, οι εργασίες αφορούν τη συντήρηση και την ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων (ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις κλπ), την ανακατασκευή πεζοδρομίων, καθώς και μικρότερα τεχνικά έργα απορροής υδάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως εργολάβος και υπεργολάβος του μεγάλου αυτού έργου για το νησί μας το οποίο επιμελήθηκε με επιτυχία και χρηματοδοτεί εξολοκλήρου από δημοτικούς πόρους η παρούσα Δημοτική Αρχή είναι οι εταιρείες Ε.ΚΑΤ.ΕΛ. Α.Τ.Ε. και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε. αντίστοιχα.

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ