Ο Δήμος Θήρας έχει προχωρήσει το τελευταίο δίμηνο σε εργασίες επισκευής και συντήρησης τριών σχολικών κτιρίων του νησιού μας.

Οι εργασίες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, πραγματοποιούνται στο νεοκλασικό κτίριο του 10θέσιου Δημοτικού Σχολείου Μεσαριάς – Βόθωνα καθώς και στα κτίρια του 12θέσιου Δημοτικού και του 12θέσιου Γυμνασίου στο Εμπορείο.

Το έργο επισκευής και συντήρησης των ανωτέρω σχολείων, προϋπολογισμού 312.000 ευρώ, υλοποιείται σε συνεργασία του Δήμου Θήρας με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Προγραμματική Σύμβαση που συνυπέγραψαν οι δύο φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία θα είναι σε ισχύ έως την 20η Ιανουαρίου 2019, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί αποκλειστικά και εξολοκλήρου το έργο και ο Δήμος Θήρας πραγματοποιεί όλες τις διαδικασίες υλοποίησής του.

Συγκεκριμένα, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου συνέταξαν τη μελέτη επισκευών και συντηρήσεων, διενήργησαν τη δημοπράτηση και πλέον Διευθύνουν και Επιβλέπουν την εξέλιξη των εργασιών. Η εκτιμώμενη διάρκεια ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων παρεμβάσεων ανέρχεται στους πέντε (5) μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακαίνιση στο Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς – Βόθωνα αποκαθιστά και αναδεικνύει την αρχιτεκτονική αξία του νεοκλασικού κτιρίου ενώ ταυτόχρονα εκσυγχρονίζει το χώρο με την προσθήκη υποδομών, εγκαταστάσεων και ανέσεων που συμβαδίζουν με τη σύγχρονη εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Το συγκεκριμένο, υπό εξέλιξη, έργο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας, βασισμένο στη χρηματοδότηση της Περιφέρειας, επιλύει σημαντικά κτιριακά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι τρεις προαναφερθείσες σχολικές μονάδες και συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών που βιώνουν καθημερινά τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές των σχολείων αυτών.

Συνοπτικά οι εργασίες, ανά σχολείο, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  1. Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς – Βόθωνα. Στατική ενίσχυση του νεοκλασικού κτιρίου με δοκάρια και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Gunite), ριζική ανακαίνιση επιχρισμάτων (τριπτά με τσιμεντοκονία), εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, επισκευή και αντικατάσταση εσωτερικών ξύλινων θυρών, ανακατασκευή πατώματος, διαμόρφωση δύο εσωτερικών WC και χώρου κουζίνας, υγρομόνωση οροφής διδακτηρίου και αιθουσών, εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και δίκτυα, θέρμανση και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων.
  2. Δημοτικό Σχολείο Εμπορείου. Αντικατάσταση κουφωμάτων & εξωτερικών θυρών παλαιού διδακτηρίου.
  3. Γυμνάσιο Εμπορείου. Υγρομόνωση οροφής διδακτηρίων και αιθουσών καθώς και αντικατάσταση εξωτερικών θυρών.