Σήμερα και ώρα 17,00′, πραγματοποιήθηκε 3/ωρη τηλεδιάσκεψη υπό τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, με θέμα: ‘’Η τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας σε Περιφερειακό επίπεδο-Νότιο Αιγαίο’’.

Στην τηλεδιάσκεψη αυτή, συμμετείχαν οι βουλευτές και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Θήρας κ. α. Φορείς.

Ο Πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Θήρας, έθεσε στον κύριο Υπουργό, τα εξής αιτήματα:

α. Επαναφορά των μειωμένων συντελεστών κατά 33% στα νησιά μας.

β. Παράταση του μέτρου μείωσης των επαγγελματικών μισθώσεων έως τον μήνα Ιούνιο 2021.

γ. Παράταση ισχύος των συναφθέντων μισθωτηρίων επαγγελματικών μισθώσεων επί τρία (3) έτη.

δ. Κατάργηση προκαταβολής φόρων εισοδήματος.

ε. Μείωση αντικειμενικών αξιών.

στ. Πολιτική λύση για την οριοθέτηση της καλντέρας, λόγω Κτηματολογίου.

ζ. Αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου στη Σαντορίνη.

η. Δικαιότερη κατανομή φορολογικών ελέγχων σε ολόκληρη τη Χώρα και όχι αυτοί να πραγματοποιούνται συχνότερα σε συγκεκριμένες περιοχές.

 

Η τηλεδιάσκεψη προκλήθηκε και οργανώθηκε από τον κύριο Υπουργό Οικονομικών.-