Ο Έπαρχος Θήρας σε συνεργασία με την Δ/νση Ανάπτυξης Κυκλάδων και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ανάπτυξης Θήρας , ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους (αποκλειστικά αυτούς που έχουν τόπο επαγγελματικής στέγης την Π.Ε ΘΗΡΑΣ και αν δεν υπάρχει επαγγελματική στέγη, αυτούς που ο τόπος μόνιμης διαμονής τους είναι η Π.Ε ΘΗΡΑΣ) για απόκτηση επαγγελματικής αδείας , Χειριστή Μηχανημάτων Έργου , Αρχιτεχνίτη / Εργοδηγού Υδραυλικού , Αρχιτεχνίτη / Εργοδηγού Ψυκτικού , Αρχιτεχνίτη /Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων, Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, Αρχιτεχνίτη/Εγκαταστάτη Καύσης, Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή/ Ηλεκτροσυγκολλητή Α ή Β Τάξης, για τα παρακάτω , όσον αφορά την συμμετοχή τους στις εξετάσεις Θεωρητικού Μέρους που προγραμματίζουμε να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα στην Σαντορίνη ( Τελη Φλεβάρη με αρχές Μαρτίου 2020 ) ότι :

Θα πρέπει άμεσα και πάντως μέχρι και τις 21 Φεβρουαρίου να φροντίσουν να έχουν καταθέσει όσοι δεν το έχουν ήδη κάνει , πλήρη φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την ενημέρωσή τους από από την Διεύθυνσή μας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάπτυξης Θήρας. όσον αφορά την πληρότητα του φακέλου και την ημερομηνία και την ώρα συμμετοχής τους -σε πρώτη φάση – στην πραγματοποίηση του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων για την απόκτηση της επαγγελματικής αδείας τους . Οι εξετάσεις του πρακτικού μέρους από τους ενδιαφερομένους , για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών , ανάλογα με το είδος της επαγγελματικής άδειας και τις δυνατότητες πραγματοποίησης του πρακτικού μέρους των εξετάσεων λόγω τεχνικών απαιτήσεων , θα δοθούν , μετά την επιτυχή εξέτασή τους στο Θεωρητικό μέρος., σε χρόνο και τόπο ( είτε στην Σαντορίνη είτε στην Σύρο είτε σε άλλη Περιφέρεια) ..για τα οποία θα ενημερωθούν εγκαίρως, ώστε να προγραμματίσουν τυχόν μετακινήσεις , μετά την κατάθεση στην υπηρεσία μας , των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την συμμετοχή τους στο πρακτικό μέρος των εξετάσεων .

ΠΡΟΣΟΧΗ:Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά κατατίθενται στο ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΗΡΑΣ και πρέπει να βρίσκονται μέσα σε φάκελο με λάστιχο προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες δικαιολογητικών. Η σχετική νομοθεσία για τα προαναφερόμενα τεχνικά επαγγέλματα , τον τρόπο πραγματοποίησης των εξετάσεων , την ύλη των εξετάσεων ανά επάγγελμα , καθώς και η Γενική αίτηση που κατατίθεται στο Τμήμα Ανάπτυξης Θήρας , με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν , υπάρχουν αναρτημένα στο site της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο κάτωθι Link . http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=3509

Σημειώνεται ότι θα τηρείται αυστηρά η προτεραιότητα συμμετοχής για εκείνους που θα καταθέτουν νωρίτερα από τους άλλους ενδιαφερόμενους πλήρη φάκελο δικαιολογητικών ώστε να αποκτήσουν την Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών που προβλέπεται για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό μέρος αυτών ..

Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες

Ο Έπαρχος Π.Ε. Θήρας

Δαρζέντας Χαράλαμπος