Ο Εργολάβος καθαριότητας δια της επόπτριας του κ. Ε. Κιρκου πραγματοποιεί εκκαθάριση του εξωτερικού χώρου του Νοσοκομείου
Συναισθανόμενοι την ανάγκη προστασίας από τυχόν πυρκαγιά, πραγματοποιούνται ενδελεχείς καθαρισμοί και χορτοκοπες ενώ ήδη έχουν απομακρυνθεί πάνω από 30 σακούλες με χόρτα
Στην καρδιά του καλοκαιριού το Νοσοκομείο μας πρέπει να γίνει αντικείμενο φροντίδας, επιμέλειας και προσφοράς
Όλες οι εργασίες που εκτελούνται είναι εθελοντική προσφορά
Η διαδικασία θα διαρκέσει αρκετές ημέρες