Η θέση του Αναπληρωτή Γραμματέα του Τομέα Υγείας του Κινήματος Αλλαγής η οποία μου ανατέθηκε από το Κίνημα είναι μία θέση ιδιαίτερα τιμητική αλλά καί πολύ απαιτητική γιατί καλούμαι εγώ και τα άλλα στελέχη του Τομέα να πάρουμε θέση και να παράξουμε πολιτική υπερασπιζόμενοι την υγεία του λαού ως κοινωνικού αγαθού καί το δικαίωμα της αξιοπρεπούς εργασίας αυτών που την υπηρετούν.

Ιδιαίτερη υποχρέωση μου θα είναι να μεριμνήσω το Κίνημα Αλλαγής να πρωτοστατήσει στη κάλυψη των μεγάλων καί ειδικών αναγκών περίθαλψης των νησιών μας.

Με την αγωνιστική συμπαράταξη του δημοκρατικού κόσμου στο νέο ξεκίνημα της Παράταξης πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε για το καλό της υγείας του λαού μας.

Γιάννης Βλασερός

Αναπληρωτής Γραμματέας

Τομέα Πολιτικής Υγείας

Κινήματος Αλλαγής