Φωτογραφία του Andreas Patiniotis.Φωτογραφία του Andreas Patiniotis.