Ο κ. Βασίλης Νομικός, καρδιολόγος, μας ενημερώνει για τις εξελίξεις σε ότι αφορά στον Covid – 19, στα μέτρα που πρέπει να τηρούμε, στα υγεινομικά πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται απο όλους μας.

Παρακολουθηστε τη συζήτηση στο video που ακολουθεί.