Την Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 στις 8:45 μ.μ., στην Κάναβα Ρούσσος