Τους εργαζομένους της ΔΕΥΑΘ ευχαρίστησε ο Πρόεδρος της Επείρησης κ. Μ.Ορφανός μέσα από την συχνότητα
της τοπικής μας τηλεόρασης για την προσπάθεια που κατέβαλαν να προστατεύσουν τις υποδομές της ύδρευσης και της
αποχέτευσης την βραδιά της δυνατής βροχής.