Στο “Olympia Forum”, με τον Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη και τον συνάδελφο Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, η συζήτηση είχε ένα θέμα : Νησιωτικότητα.
“Νησιωτικότητα σημαίνει πως σε κάθε μικρό και απομακρυσμένο νησί πρέπει να εκπληρωθεί ο θεμελιώδης όρος των ίσων ευκαιριών. Στην εφαρμογή κάθε νέου σχεδίου και προγράμματος, η χώρα μας πρέπει να ενσωματώσει ρήτρα νησιωτικότητας. Δηλαδή, διακριτές διατάξεις για τα νησιά της. Φωτεινό παράδειγμα, το χρηματοδοτικό προγραμμα “Νέαρχος” που σχεδίασε και θεσμοθέτησε ο Υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης για τις θαλάσσιες υποδομές των νησιών”