Ο θάνατος του Λευτέρη Γύζη συνιστά τεράστια απώλεια για τη Σαντορίνη.
Το νησί που αγάπησε ο Λευτέρης και υπηρέτησε µε όλη τη δύναµη της ψυχής του.
Οραµατίστηκε και συνέβαλε να υλοποιηθούν έργα µακράς πνοής για τη Σαντορίνη,
µε σηµαντικότερο το Τελεφερίκ, του οποίου η σηµασία για την τουριστική
ανάπτυξη του νησιού µας είναι ανυπολόγιστη.
Ο Λευτέρης που απολάµβανε της πλήρους εµπιστοσύνης του ζεύγους Λούλας και
Ευαγγέλου Νοµικού, διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο στη σύνταξη του
καταστατικού και στη δηµιουργία του Ιδρύµατος και εν τέλει στη λειτουργία του
Τελεφερίκ, το οποίο, εκτός από σηµαντικό έργο υποδοµής, αποτελεί ανεκτίµητη
πηγή εσόδων για τον ∆ήµο και το νησί µας.
Υπηρέτησε τους Σκοπούς του Ιδρύµατος ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος και ως
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Για τη όλη συµβολή του στο Ίδρυµα, του απενεµήθη ο τίτλος του Επίτιµου
∆ιευθύνοντος Συµβούλου του Ιδρύµατος Λούλας και Ευαγγέλου Νοµικού.
Ως πρόεδρος του ∆.Σ. του Ιδρύµατος, εκφράζοντας και τα συναισθήµατα των
υπολοίπων µελών της ∆ιοίκησης, αποχαιρετώ µε βαθιά θλίψη και συγκίνηση τον
αγαπηµένο µας Λευτέρη, ευχόµενοι κουράγιο και δύναµη στην οικογένειά του.
Του οφείλουµε ευγνωµοσύνη και του υποσχόµαστε ότι δεν θα τον ξεχάσουµε ποτέ.
Για το Ίδρυµα Λούλας και Ευαγγέλου Νοµικού,
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Γουλιέλµος Μπάϊκα