Ξημερώνει μια μεγάλη μέρα για την Ελλάδα μας.
Ημέρα μνήμης και ηρωισμού.
Η ημέρα του ιστορικού όχι στο κατακτητή.
Ο Βόθωνας προσέφερε το δικό του φόρο αίματος κι αν χρειαστεί θα το ξανακάνει.
Ζήτω η Ελλάδα μας
Ζήτω η 28ηΟκτωβριου του 1940
Μπορεί να είναι εικόνα μνημείο, εξωτερικοί χώροι και κείμενο που λέει "EMM. NOMIK ΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΠΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΙΜΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ANT. ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡ. ΡΟΥΣΣΟΣ neT. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ"
Μπορεί να είναι εικόνα μνημείο και εξωτερικοί χώροι