Απο τον γνωστό και διακεκριμένο δικηγόρο συμπατριώτη μας κ. Στέλιο Παπανδρεόπουλο πήραμε την παρακάτω επιστολή η οποία αφορά προηγούμενη ανάρτησή μας για το μεγάλο θέμα της διεκδίκησης από το Δημόσιο των γκρεμνών της Καλντέρας:

Διάβασα την ανάρτησή σου την σχετική με πρόσφατη επί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των γκρεμνών της Καλντέρας απόφαση του Αρείου Πάγου. Για την ακρίβεια το όλο θέμα έχει ως εξής:

 

«Επί διαφοράς που παλαιότερα είχε ανακύψει μεταξύ φερομένων ιδιοκτητών σε περιοχή Ακρωτηρίου και του Ελληνικού Δημοσίου, το Εφετείο Αιγαίου με την υπ’αριθ. 51/2007 απόφασή του, ανατρέποντας προηγούμενη νομολογία, απεφάνθη ότι όλη η έκταση της Καλντέρας από ΟΙΑΣ έως Ακρωτηρίου, ως εμφαίνεται στο ΚΒ451 τοπογράφημα της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, που όλη η έκταση αυτή περιήλθε σ’αυτό (το Δημόσιο) δικαιώματι Πολέμου από το πρώην Τουρκικό (Οθωμανικό) Δημόσιο. Η υπόθεση μετά ταύτα έφθασε, λόγω αναιρέσεως, στον Αρειο Πάγο. Το Γ’ Τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε ότι το θέμα αυτό είναι γενικοτέρου εθνικού ενδιαφέροντος και παρέπεμψε την, υπόθεση προς συζήτηση στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ του Αρείου Πάγου. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ με την υπ’αριθ. 1/2013 απόφαση της δέχθηκε ότι ορθά είχε κρίνει το Εφετείο Αιγαίου και δέχθηκε:

 

«πρώτο, ότι τα γκρεμνά αποτελούν μοναδικότητα με επιδεικνυόμενο τεράστιο ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας δεύτερο, ότι με σεβασμό και στο περιβάλλον ουδέποτε ασκήθηκαν σ’αυτά διακατοχικές πράξεις με διάνοια κυρίων, που να οδηγούν σε κτήση κυριότητας, αφού, όπως προαναφέρθηκε, κάτι τέτοιο θα ήταν, άλλωστε, και εντελώς εκ φύσεως αδύνατο, αφού, πλην των άλλων, είναι αδύνατη η διαμόρφωση σ’αυτά ορίων είτε φυσικών είτε τεχνητών τρίτο, ότι τα γκρεμνά ανήκουν αναμφισβήτητα στο Ελληνικό Δημόσιο, αφού ουδέποτε δεσπόσθηκαν και δεν κατέστησαν υπό ανθρώπινη επικυριαρχία, νομή και κατοχή με σκοπό την απόκτηση κυριότητας σ’αυτά, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο ουδέποτε αναγνώρισε ιδιωτικά δικαιώματα και περιήλθαν σ’αυτό δικαιώματι πολέμου από το Τουρκικό Δημόσιο με βάση τις παραπάνω διεθνείς συνθήκες…..»

 

Μετά την απόφαση της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ακολούθησε και νέα η υπ’αριθ. 1079/2017 απόφαση του Γ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, που βέβαια και αυτή εδέχθη τα ίδια, ότι δηλαδή ουδέποτε με πράξεις συμβατικές ή χρησικτησίας αποκτήθηκαν ιδιωτικά δικαιώματα επί περιοχής της Καλντέρας, η οποία και ολοκληρωτικά ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, περιελθούσα σ’αυτό δικαιώματι πολέμου.».

 

Μ’εκτίμηση,

Στέλιος Παπανδρεόπουλος