Ο κύριος Χρυσόστομος Δεναξάς, ιδρυτής και επίτιμος πρόεδρος του Διασωστικού  Σώματος Θήρας και ιδρυτικό μέλος της Τράπεζας Αίματος Σαντορίνης
tίμησε με τη συμμετοχή του την προσπάθεια της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης
και του Παγκρήτιου Ομίλου Φουσκωτων Σκαφών να καλυφθούν οι  ανάγκες των παιδιών της κλινικής Αιματολογία – Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων Κρήτης σε αίμα.