Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο, όσα αναφέρονται στην επιστολή του Συλλόγου Διδασκόντων Γυμνασίου Θήρας για τα γεγονότα της 25ης Μαρτίου

Επιστολή Συλλόγου Διδασκόντων Γυμνασίου Εμπορείου